Verksamheten

Du har nu klivit in i Sveriges framtida portal för att skapa fortsatt utveckling inom marknaden för vindkraft. Vi vill genom vår satsning inte bara skapa en generell utveckling, utan främst skapa fler nya företag och fler arbetstillfällen i Sverige för den pågående Vindkrafts-utbyggnaden. Vår vision är att skapa en mötesplats digitalt på Internet för att knyta såväl köpare som säljare av tjänster och produkter inom marknaden samman. Målsättningen är klar; att bli den främsta aktören för business-to-business i Sverige inom vindkraftsområdet.

Vi har delat upp utbudet i 12 olika block som Ni enkelt finner på denna sida. Blocken är jämt fördelade på mjuka produkter (tjänster) och hårda produkter (produkter). Grundtanken är att Ni enkelt ska kunna finna antingen en leverantör inom aktuellt block eller ansöka och delta som leverantör i önskade block, där Ni anser att Ni kan marknadsföra och leverera Ert utbud.

Det är gratis att använda vår portal, men vi behandlar varje leverantörs ansökan till att ingå i vår mötesplats. Leverantörsmässigt så är Ni antingen idag en leverantör inom marknaden av vindkraft eller så önskar Ni att bli det. Företag med befintlig verksamhet är markerad i vårt system med grön färg. De företag som ännu ej är leverantörer inom marknaden är markerade med röd färg.

Varmt välkomna till Centrumvind – verktyget för fortsatt utveckling av Vindkraft i Sverige


 

Intressenter

steelixlogo

 

Ett stort antal vindkraftverk är under planering i den region Triple Steelix verkar inom – Bergslagen. Målet med projektet är att skapa fler arbetstillfällen genom att befintliga företag utvecklas och nya företag etableras i regionen. Detta skall åstadkommas genom att förbättra förutsättningarna för företag att bli komponentleverantörer för vindkraftindustrin och fler serviceföretag för vindkraft utvecklas och etableras. Genom uppbyggnad av ett leverantörsnätverk kan företagen agera gemensamt och mer kraftfullt.


emlogo

Kajsa Olsson, handledare på vindenheten på Energimyndigheten:

– Nätverket för vindbruk har till syfte att understödja regionala initiativ av nationell betydelse och sprida kunskap. Man kan finnas var som helst i landet om man tillverkar en enda komponent till ett vindkraftverk. Det gäller att hitta varandras kompetenser och att sprida information om tillståndsfrågor, arbetstillfällen med mera. På www.vindlov.se står exempelvis allt om prövningsprocessen.  


lansstyrelsenlogo
Länsstyrelsen har hand om den regionala vindkraftplanering vilket bland annat innebär rapportering om förhållandena i länet till Energimyndigheten och regeringen. Vi tillhandahåller planeringsunderlag åt kommunerna och handlägger tillståndsärenden för vindkraft.